Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một trong những đề án quan trọng. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, vì thế đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải có đề án bảo vệ môi trường tùy theo quy mô sản xuất. Việc làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ giúp cho doanh nghiệp bạn làm thủ tục nhanh nhất, sự nhiệt tình của nhân viên chúng tôi, và sự trách nhiệm cao trong công việc, quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ uy tín tại công ty này. Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí. 0938395254

Khi nào làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

deanbaovemoitruongdongian

Doanh nghiệp cơ sở công ty nhà máy nhỡ đi vào hoạt động mà chưa có phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường hay báo cáo đánh giá tác động môi trường tương đương.

Vì thế đề án bảo vệ môi trường đơn giản là đề án đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và bổ sung khắc phục cho việc chưa làm các hồ sơ môi trường tương đương trước khi đi vào hoạt động.. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản

Thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đề nghị bổ sung vào hồ sơ

Cơ quan thẩm quyền xác nhận đăng ký

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
b) Doanh nghiệp nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
c) Doanh nghiệp có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 26/2015/NĐ-CP.

Mô tả công việc

- Khảo sát chung về tất cả hạng mục của công ty

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng quản lý chương trình giám sát môi trường.

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án

- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Công ty dịch vụ môi trường với nhiều kỹ sư chuyên nghiệp, chuyên viên tư vấn năng động nhiệt tình với công việc vì vậy đề án đơn giản của bạn sẽ được hoàn thành trong trời gian ngắn nhất, chi phí hợp lý và hiệu quả . Những dịch vụ môi trường của công ty chúng tôi sẽ giải quyết được phần nào bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp bạn.Vì vậy, việc làm hồ sơ môi trường bây giờ đơn giản rồi phải không nào. Chỉ cần nhấc máy lên và gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn nhé: 0938395254